“Εach new situation requires a new architecture” 

Jean Nouvel

Ανακαινίσεις

Αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακαίνιση, αλλαγή όψεων, εσωτερική διαμόρφωση, κτιρίων γραφείων και κατοικιών, προσφέροντας το βέλτιστο αποτέλεσμα σε όποιον το επιλέξει. Η διαδικασία αυτή μας δίνει την δυνατότητα να εφαρμόσουμε ειδικές τεχνικές και νέες τεχνοτροπίες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σας.  Η ολική ή μερική ανακαίνιση είναι πολύ σημαντική, καθώς αυξάνει την αξία του υπάρχοντος ακινήτου και το κάνει θελκτικό τόσο για τους ιδιοκτήτες όσο και για εμπορικές κινήσεις που αφορούν την χρήση του ακινήτου όπως μία ενοικίαση ή μία ενδεχόμενη πώληση.