Κτίριο Κατοικιών, Βούλα

 

Τοποθεσία: Βαλτετσίου και Καλύμνου 44, Βούλα

Περιγραφή: Τετραόροφο Κτίριο Κατοικιών 

Έτος: 2010

Περισσότερες Φωτογραφίες