ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

 

Τοποθεσία: Λ. Βασιλέως Παύλου, Βούλα

Περιγραφή: Κτίρια Γραφείων – Καταστημάτων 

;Έτος: 2001

 

Περισσότερες Φωτογραφίες