ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΑ

Τοποθεσία: Λ. Βουλιαγμένης & Ζαμάνου,  Ελληνικό

Περιγραφή: Κτίριο Γραφείων – Καταστημάτων με Υπόγειο

Έτος: 2002

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ