Ανακαίνιση Κτιρίου Γραφείων Κηφισίας 16 και Χαλεπά, Μαρούσι

 

 

Τοποθεσία: Οδός Χαλεπά και Κηφισίας, Μαρούσι

Περιγραφή: Κτίριο Γραφείων

Έτος: 2020

Περισσότερες Φωτογραφίες