Πρόταση – Προμελέτη Ολικής Ανακαίνισης Τετραώροφου Κτιρίου με Υπόγειο 

 

Τοποθεσία: Καλλιθέα

Περιγραφή: Πρόταση – Προμελέτη ολικής ανακαίνισης τετραώροφου κτιρίου με υπόγειο.

Έτος: 2022

Πρόταση 1

Πρόταση 2