Κτίριο Κατοικιών, Βουλιαγμένη

Πριν

 

Τοποθεσία: Δεκελείας, Βουλιαγμένη

Περιγραφή: Εξωτερική Και Εσωτερική Ανακαίνιση Σε Υπάρχουσα Οικοδομή

 

Μετά

Περισσότερες Φωτογραφίες

Εξωτερική Διαμόρφωση

 

Εσωτερική Διαμόρφωση