Τριώροφο Κτίριο Κατοικιών, Γλυφάδα

 

Τοποθεσία: Φιλικής Εταιρείας, Γλυφάδα

Περιγραφή: Τριώροφο Κτίριο Κατοικιών 

Έτος: 2015

Περισσότερες Φωτογραφίες